+48 514 377 433KONTAKT
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru w ciągu jednego roku, licząc od daty dostawy towaru.

 2. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Klient nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

 3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dokładne opisanie wady oraz dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni (możliwie jak najszybciej) i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana będzie niemożliwa Sprzedawca zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 6. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku:

  1. nieuprawnionej naprawy produktu przez osoby trzecie,

  2. usunięcia lub zmiany numeru fabrycznego lub innych znaków określających produkt, bądź braku ich czytelności,

  3. niewłaściwego montażu lub instalacji produktu,

  4. błędnego działania urządzenia, w którym produkt został zainstalowany,

  5. uszkodzenia produktu przez czynniki zewnętrzne, mechaniczne lub chemiczne,

  6. niewłaściwego przechowywania produktu przez Klienta, w szczególności w miejscu wilgotnym, narażonym na czynniki atmosferyczne itp.

  7. produkt wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem.

Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres: biuro@arma-tonery.pl Towar reklamacyjny należy wysyłać na adres: ARMA ARTUR MACIEJKOWICZ, ul. Ogińskiego 17, 58-506 Jelenia Góra

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o chornie praw konsumenckich informujemy klienta o jego prawie odstąpienia od umowy kupno-sprzedaż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy kupono-sprzedaż na odległość (decyduje data żłożenia zamówienia) bez podania przyczyny.

Jeśli chcecie Państwo zwrócić zakupiony towar pobierz gotowy formularz, wypełnij go i wyślij zeskanowany dokument na adres biuro@arma-tonery.pl lub listownie na nasz adres ARMA ARTUR MACIEJKOWICZ, ul. Ogińskiego 17, 58-506 Jelenia Góra.

Klient powinen odesłać towar w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o odstąpieniu od umowy kupono-sprzedaż w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym na własny koszt.

Obsługa sklepu dokona zwrotu klientowi wszystkich poniesionych kosztów związanych z zamówieniem, również koszty dostawy.

Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na nr konta podany w formularzu zwrotu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na stronie kontakt.

Formularz zwrotu/rekalamacji - wzór